Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DOLPHIN LOGISTICS
Add: Phòng 402, Petro Vietnam Towers, 8 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, 7900000, Việt Nam
Tel : +842543836626 Fax : +842543836627
Website : http://dolphinlogs.com
Email : info@dolphinlogs.com / ops@dolphinlogs.com

Phòng Thương Mại

Park Yong Mun (Mr.Richard)
+65 97299429
info@dolphinlogs.com

Phòng Đại lý Hàng hải

Nguyễn Thắng (Mr. Victor)
+84978361692
ops@dolphinlogs.com

Phòng Logistics

Lê Minh (Mr.)
+84919825966
im-export@dolphinlogs.com

Phòng Dịch vụ Hàng hải

Nguyễn Dũng (Mr. Kelvin)
+84866718360
technical@dolphinlogs.com

Phòng Kế Toán

Vũ Thúy Vân (Ms.)
+84933501666
accounts@dolphinlogs.com

+84 978361692

Whatsapp Chat