Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH DOLPHIN LOGISTICS
Add: Phòng 402, Petro Vietnam Towers, 8 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, 7900000, Việt Nam
Tel : +842543836626 Fax : +842543836627
Website : http://dolphinlogs.com
Email : info@dolphinlogs.com/ops@dolphinlogs.com

Phòng Thương Mại

Thúy Vân (Ms. Lisa)
+84933501666
thuyvan@dolphinlogs.com

Phòng Đại lý Hàng hải

Nguyễn Thắng (Mr. Victor)
+84978361692
victor@dolphinlogs.com

Phòng Logistics

Lê Minh (Mr. Lee)
+84919825966
minhle@dolphinlogs.com

Phòng Dịch vụ Hàng hải

Vũ Quang (Mr. )
+84988891882
quang.vu@dolphinlogs.com

Phòng Kế Toán

Tuyết Trinh (Ms.)
+84902318820
tuyettrinh@dolphinlogs.com

+84 978361692

Whatsapp Chat